Stichting SAM » Home

Welkom op de website van de SAM

De Stichting Stedenband Amsterdam-Managua (SAM) zet  zich sinds 1984 in voor de bevolking van onze 'zusterhoofdstad' Managua in Nicaragua. De SAM steunt lokale organisaties bij het verbeteren van de levensomstandigheden van de laagste inkomensgroepen en helpt een vriendschapsband te smeden tussen de bevolking van Managua.

Met een lach en een traan...

... nemen wij afscheid van u. Met een lach omdat wij tijdens ons ruim 28-jarige bestaan vele mooie projecten hebben mogen ondersteunen. Met een traan omdat we nu echt stoppen en dit het einde betekent van een mooi SSAM-tijdperk.

De afgelopen 28 jaar heeft de SSAM vele mooie projecten ondersteund, mede dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers. Namens het bestuur van de SSAM danken wij allereerst hartelijk al onze donateurs. Uw donatie was de motor waarop onze stichting deze mooie projecten heeft kunnen ondersteunen. Hierin speelde ook Gemeente Amsterdam jarenlang een grote rol, waarvoor dank!

Daarnaast willen wij alle vrijwilligers bedanken die jaar in jaar uit naar Managua zijn gevlogen om ter plekke onze projecten te ondersteunen. En verder gaat onze dank uit naar alle medewerkers die zich de afgelopen jaren op wat voor manier ook hebben ingezet voor onze stichting. Als laatste bedanken we de Havelaar, waar wij in ons laatste jaar een mooi thuis hebben gevonden.

 

Namens het bestuur,

Piet Schuijt, voorzitter

Marleen Klein Brinke, secretaris / penningmeester

Hanneke Smits, algemeen bestuurslid / projectenportefeuille

Henk Valkhoff, algemeen bestuurslid

                                                                          Site gesponsord door